مرور برچسب

حقایق سرکت متاپلتفرم

حقایق جالب شرکت متا پلتفرم (فیسبوک سابق)

حقایق جالب شرکت متا پلتفرم (فیسبوک سابق) در مجله تخصصی همه چی شو. حقایق جالب شرکت متا پلتفرم(فیسبوک سابق) در ماه‌های اولیه، متا (فیسبوک) فقط در دانشگاه هارارد و بعد از مدتی سایر دانشگاه‌های آمریکا و کانادا در دسترس بود. به طور میانگین هر…