مرور برچسب

ارز دیجیتال بلاک توپیا

متاورس و پروژه های متاورس

متاورس و پروژه های متاورس در مجله تخصصی همه چی شو. متاورس و پروژه های متاورس: متاورس (Metaverse)  یک واژه‌ مرکب متشکل از meta به معنی فراتر و universe به معنی جهان هست. اما متاورس (Metaverse) چیست؟ خب، متاورس اساساً یک دنیای دیجیتال…