مرور برچسب

بیوگرافی مت آبراهامز

بیوگرافی مت آبراهامز

بیوگرافی مت آبراهامز در مجله تخصصی همه چی شو. بیوگرافی مت آبراهامز: فوق لیسانس مهارت های ارتباطی از دانشگاه کالیفرنیا دیویس آبراهامز در زمینه علم پردازش فکری سریع و سخنرانی موثر ارائه می‌کند. متدر این سخنرانی درباره اصول سخنوری به روش…