مرور برچسب

Automatic forex robot

ربات های هوشمند فارکس

ربات های هوشمند فارکس در مجله تخصصی همه چی شو. ربات های هوشمند فارکس: ربات تریدر چیست؟ یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز…